Medlovice2018-04-15T20:01:50+00:00

Občanská vybavenost

  • mateřská škola
  • základní škola (3 km ve Švábenicích, 5 km v Ivanovicích)
  • obchod s potravinami a smíšeným zbožím
  • knihovna
  • víceúčelová budova (společenské akce)

Co naleznete v obci Medlovice?

Medlovice, malá obec jen s 314 obyvateli je jako stvořená pro život mimo město. O mnohém vypovídají zelené plochy v jejím okolí, které lze samozřejmě využít k relaxaci a volnočasovým aktivitám. Z tohoto pohledu lze navštěvovat nejrůznější cyklostezky a sportoviště.

Opomíjeno samozřejmě není ani na patřičnou občanskou vybavenost, jež je tvořena hlavně školkou, knihovnou, obecním úřadem. Uspokojeny budou všechny základní životní potřeby člověka. K přepravě lze kromě vlastního automobilu využít i místní autobusové zastávky.

V obci se nachází kaple sv. Františka z Assisi
postavena v roce 1898 občany obce a je i v majetku obce. Postupně bude opravována, je nutná kompletní výměna střechy (krovy,krytina), v roce 2006 byly vyměněny veškeré dřevěné konstrukce ve věži.

Park
byl vybudován v roce 2003 na místě domu č.p. 10 (Havlíkovo – Nápravníkovo), který obec odkoupila. K parku přiléhá tenisový kurt s antukovým povrchem a fotbalové hřiště, vedlejší budova ja bytový dům č.p. 11 obce Medlovice a Obecní Úřad – kulturní dům, knihovna s internetem, pohostinství, obchod se smíšeným zbožím a požární zbrojnice.

Rybník – revitalizační centrum
vybudované v letech 2003 – 2004, zřízení slouží pro návrat původní fauny a flory do přírody, vodní plocha 0,8 ha + dvě tůně, doprovodná výsadba zabírá plochu 2,5 ha, rybolov je zakázán, násada ryb je určena AOPK, jedná se pouze o plevelné ryby, k rybníku je vysázeno 4,2 ha nového lesa a cca 2ha původního porostu. Další zalesnění se řeší komplexními pozemkovými úpravami. Snahou je aby vzniklo klidové místo pro zvěř, ptactvo, obojživelníky a hmyz.